Referencer
Energy Psychology – Energy Psychology – Download PDF
Sammendrag af rapport (studiet er udgivet i bogform, se litteraturlisten):
Foreløbig rapport fra omfattende studier af
Joaquim Andrade MD og David Feinstein PhD, USA, 2004 Hele studiet omfatter mere end 29000 testpersoner, behandlet på 11
institutioner i Argentina og Uruguay over en periode på14 år. I alt 34 terapeuter deltog. Alle testpersoner gennemgik først diagnostiske undersøgelser, blev derefter tilfældigt grupperet (randomisering) og undergik forskellige former for terapeutisk behandling. Man tog højde for placebo effekt og andre subjektive påvirkninger af resultaterne, ved at anvende dobbelt blindfolding. Herefter foretog man en efterundersøgelse af testpersonerne efter 1, 3, 6 og 12 måneder. (Ovenstående betingelser anvendes ved eksperimenter af videnskabelig karakter.) En undergruppe i dette store studie bestod af 5000 testpersoner, som led af forskellige former for angst. Halvdelen blev behandlet med TFT (gruppe A), resten med kognitiv terapi og medicin (gruppe B). I gruppe A fandt man en bedring hos 90%, i gruppe B hos 63%. I gruppe A var 76% helt symptomfrie, i gruppe B 51%. I gruppe A var den gennemsnitlige behandlingstid 3 sessioner, i gruppe B 15 sessioner. Efterundersøgelserne viste desuden at gruppe A havde betydeligt mindre tilbagefald
(tal ikke opgivet). Man fandt ingen bivirkninger ved brug af TFT.
Bøger:
Callahan, R. J. (2004): Tankefeltterapi . Aschehoug Forlag Uldal, M. J. (2007): De sa det ikke var mulig. Sinnsro med tankefeltterapi. Flux Forlag, Oslo. Mygind, Lars (2005): Tankefeltterapi – Løsninger Lige ved Hånden .