ELISABETH HØJRIIS AARUP​

Behandling af OCD

OCD

Dyb, enkel og effektiv behandling af angst, depression, stress og negative følelser – på ekstremt kort tid

  • Enkel og nænsom behandling, helt uden bivirkninger *
  • Ekstrem kort behandlingstid, ofte få timer *
  • Mellem 80-90% dokumenteret succesrate *

* Kilde: se www.tapintofreedom.com

Jeg kan hjælpe dig​

Hvad er OCD?

OCD, Obsessive Compulsive Disorder, betegner en angsttilstand af tvangstanker og tvangsadfærd.

Man skal vaske hænder hele tiden, lægge blyanterne på bordet i et bestemt mønster, man må ikke træde på mellemrummene mellem fliserne på fortovet. Eller man skal se sig over skulderen mange gange i bestemte situationer. Mange har en “checkeadfærd”, der går ud på, at man skal checke, at døren er låst adskillige gange, eller at komfuret er slukket igen og igen. Man kan også være bange for at blive smittet af bakterier eller bange for, at man selv smitter andre. Man kan være bange for at spise bestemte madvarer, man kan endda være bange for overhovedet at spise.

Nogle OCD’ere hører stemmer, der dikterer dem, hvad de skal gøre. Ofte afstedkommes stemmerne af en voldsom angst. Andre mærker en overvældende skyldfølelse, hvis ikke de udfører deres tvangshandlinger. Man er angst for at komme til at volde nogen skade og være skyld i, at andre bliver syge. Man kan også opleve, at man simpelthen tror, at man eksempelvis kørte den fodgænger over, man lige passerede i bil. Og selvom man kigger i bakspejlet og ser fodgængeren, og rationelt godt ved, at man ikke har gjort noget, er angsten og skyldfølelsen der stadigvæk. OCD kan med andre ord være meget hæmmende i hverdagen, og derfor er det en god idé at søge hjælp. Jeg tilbyder behandling af OCD for børn såvel som voksne. 

Hvordan opstår OCD?

OCD kommer ligesom andre angstlidelser ikke af sig selv. Man udvikler OCD, og det gør man på baggrund af noget. Man ser tit, at folk, der rammes af OCD, lider af en voldsom skyld- og skamfølelse. Det kan være, at man meget tidligt har påtaget sig ansvaret for, hvordan andre har det (typisk éns forældre). Eller man lider af en dyb angst for at miste. Fælles for mange er, at de har stærke oplevelser af et indre følelsesmæssigt kaos. Der er noget i éns psyke, der overvælder én. Noget, man ikke har styr på, noget, der virker voldsomt truende. Fordi man oplever sit indre, sit følelsesliv, som kaotisk og uoverskueligt, forsøger man at skabe struktur og orden i det ydre, i den virkelighed, der er “udenfor” én selv. Man kompenserer så at sige for den indre uoverskuelighed ved at skabe struktur og orden i det ydre. Dette er selvfølgelig en illusorisk orden og struktur, som kun virker indtil næste gang. Det er på den måde at sammenligne med afledelsesmanøvre for psyken. Behandling af OCD kan også foregå med tankefeltterapi, uanset om der er tale om børn eller voksne.

Lider du af OCD?

Tankefeltterapi kan hjælpe dig med OCD:

  • Ganske kort behandlingstid, ofte få timer *
  • Op mod 90% succesrate *
  • Nænsomt, uden bivirkninger og tilbagefald *

* Kilde: se www.tapintofreedom.com

ØNSKER DU BEHANDLING AF OCD?

Kontakt mig for behandling af OC

Jeg har hele tre baser, nemlig København, Aarhus og Thy, og jeg modtager derfor klienter fra store dele af landet. Når jeg er i Thy, kommer der især mange klienter fra Aalborg og omegn. Med tankefeltterapi kan man naturligt og målrettet behandle på alle lidelser, følelser, symptomer og reaktioner. Virkning indtræder med det samme. Efter kun få timers behandling oplever mange et betydeligt fald i symptomer. Ring gerne til mig på 40 36 87 82 for at høre nærmere eller for at booke en tid. Du er også velkommen til at udfylde kontaktformularen eller skrive direkte på min mail tft@elisabethaarup.dk. Alle henvendelser bliver besvaret inden for 24 timer.

​​Jeg kan hjælpe dig