ELISABETH HØJRIIS AARUP​

Konsultation

“Virkeligheden er bare en historie, nogen har fortalt os.” — Paulo Coello​

Hvem møder jeg i min praksis?

Mine klienter kommer med alle typer problemer. Mange har brug for hjælp til et konkret problem, andres er af mere generel karakter.

Nogle savner mere glæde og overskud i deres dagligdag, og atter andre bruger tankefeltterapi som en effektiv teknik til personlig udvikling når de har brug for terapeutisk behandling.

Her henter jeg inspiration

I mit arbejde med terapeutisk behandling er jeg meget inspireret af:

  • Psykoterapeut Binnie A. Dansby, England
  • Enneagramtræner Russ Hudson og Don R. Riso, USA
  • Klinisk psykolog og buddhistisk munk Jack Kornfield, USA
  • Forfatter og spirituel lærer Eckhart Tolle, Tyskland
  • Forfatter og terapeut Brandon Bays, USA
  • og af spirituelle mestre og avatarer Amma og Baghavan, Indien, m.fl.

TFT Speeder Processen op

TFT indgår i alle mine sessioner — ofte som supplement til en coaching eller et psykoterapeutisk forløb.* Grunden er, at TFT speeder virkelig processen op. Hvis du har et specifikt problem, er du gerne helbredt på fem behandlinger eller derunder. Er dit formål personlig udvikling, er det individuelt og afhænger af din personlige målsætning.