ELISABETH HØJRIIS AARUP​

Fakta og forskning bag TFT

Tankefeltterapi er godkendt som evidens baseret behandlingsmetode i US

Der er endnu ikke foretaget danske undersøgelser. TFT skal derfor ikke ses som erstatning for at søge almindelig lægehjælp eller anden psykologisk hjælp.

På ETFuniverse.com, findes der en del videnskabelig forskning indenfor TFT og EFT. Derudover findes der forskningsmateriale på energypsych.org og eftuniverse.com, samt på Roger Callahans eget website tftrx.com.

Her er et udpluk af diverse studier: